Algemene leveringsvoorwaarden Olga's Jewels. 

 

1. Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website zijn in Euro's en inclusief BTW.
Afhankelijk van de betaalmethode kunnen de prijzen variëren.

Prijswijzigen voorbehouden, dit in verband met de sterk fluctuerende goud en zilver koersen.

Bij gebruik van een kortings code vervallen andere kortingen en de gratis verzending.

 

2. Bestellen

a.

Over uw bestelling kunt u navraag doen bij Olga's Jewels tel 0651774732 of via E-mail : info.olgajewels@upcmail.nl
U dient uw bestelnummer hierbij te vermelden.

b.

Olga Jewels kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve leveringen veroorzaakt door onduidelijkheden
of door een onjuist of niet volledig opgegeven adres op het bestelformulier.

c.

Olga Jewels behoudt het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren.

d.

Bestellingen worden geleverd uit de voorraad of voor u besteld bij de fabrikant of leverancier.
Als goederen op het moment van bestellen niet aanwezig zijn, krijgt u bericht per e-mail over de verwachtte leverdatum.

e.

Indien uw bestelling uit meerdere artikelen bestaat, zal dit indien gewenst als 1 opdracht worden behandeld.

f.

U krijgt na de bestelling een bevestiging toegestuurd waarin de uiteindelijk te leveren goederen en het totaalbedrag vermeld zijn.
Deze goederen worden voor U gereserveerd.

 

3. Betaling

Olga Jewels levert niet op rekening. Uitsluitend op de onderstaande wijzen:

a.  IDEAL

b.

Vooraf overmaken op RABO bank.
NL79RABO0140157425 t.n.v. Olga Jewelshop te Nunspeet o.v.v het bestelnummer en naam.

d.

Paypal betalingen zijn mogelijk maar u dient hiervoor wel bij paypal geregistreerd te zijn.
Bij de retour gestuurde artikelen die met PayPal betaald zijn, worden de PayPal kosten niet gecrediteerd.

e.

In aangetekende brief. (ingesloten bedrag is verzekerd tot maximaal 46 euro.
In aangetekende brief met waarde ( ingesloten bedrag is verzekerd tot maximaal 500 euro.

 

4. Levering

a. 

De levering geschiedt binnen 2-6 werkdagen indien het door u bestelde artikel op voorraad is.
Ik laat u per e-mail weten wanneer uw bestelling verstuurd wordt.

b.

Levering van de artikelen geschiedt in een deugdelijke verpakking via PostNL of Mikropakket als normale binnenlandse verzending. De gebruikelijke duur van het transport is 1  2 werkdagen. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de door u gekozen verzendwijze; dit wordt aangegeven op het bestelformulier. Wanneer u kiest voor onverzekerde verzending, dan kunt u geen aanspraak maken op een vergoeding wanneer bij Post NL een bestelling zoek raakt.

c.

Uw bestelling wordt altijd gratis in cadeau verpakking verpakt.

d.

Olga Jewels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde en / of onvolledige pakketten. Indien uw pakket beschadigd of geopend aankomt dient u dit niet te accepteren en aan de postbesteller terug te geven.

e.

Uw zending wordt verzonden op de door u aangegeven verzendwijze.

f.

Bij uw levering ontvangt u indien gewenst uw betalingsfactuur incl. BTW.

 

5. Annuleren en wijzigen van een bestelling

a.

Indien Olga Jewels uw bestelling niet op gewenste leverdatum kan leveren heeft u het recht uw bestelling te annuleren.

b.

De afnemer kan een bestelling , schriftelijk of via e-mail annuleren.

 

6. Garantie en klachten

a. 

Olga Jewels hanteert de volgende garantietermijnen:

  • Nieuwe horloges - 1 jaar op uurwerk en batterij voor horloges vanaf 25 euro, voor horloges tot 25 euro een half jaar garantie.
    (geen garantie op kast, band en oorzaken van buiten af).
  • Sieraden - Op elk sieraad zit een jaar garantie op fabricagefouten. Schade ontstaan door het dragen van het sieraad valt hier buiten. De garantiebeoordeling wordt gedaan door de goudsmid of een ander deskundig persoon. Hierdoor kan dit soms enige tijd in beslag nemen.

b.

Olga Jewels is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen, welke is veroorzaakt door het dragen van een van de geleverde producten.

c.

Klachten over het geleverde artikel dienen binnen tien dagen, na levering schriftelijk gemeld te worden.

d.

Olga Jewels zal de eventuele schade of niet juist functioneren aan het product beoordelen . Indien blijkt dat het product ondeugdelijk is, wordt u een nieuw exemplaar toegezonden. Indien hetzelfde product niet meer leverbaar is , krijgt u in overleg een vervangend artikel.

e.

Schade, die ontstaan is aan het artikel, tengevolge van onjuist gebruik is voor rekening van de afnemer; ook als dit binnen de garantietermijn valt.

f.

Reparaties buiten de garantie termijn worden pas uitgevoerd na ontvangst van uw betaling.

g.

Artikelen kunnen alleen geruild en teruggenomen worden na overleg en als zij onbeschadigd en in originele staat retour komen. Indien het artikel beschadigd is, zullen de kosten van herstel voor uw rekening zijn. Dit zal direct verrekend worden met de ruiling of de terugbetaling*. Het wettelijk recht van retour geldt binnen zeven werkdagen na ontvangst van de goederen.

h.

Retourzendingen zijn voor risico van de afnemer.

 

7. Prijswijzigingen

 

Olga Jewels behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.

 

8. Privacyverklaring

Voor uw bestelling hebben wij noodzakelijkerwijze uw adres- en persoonsgegevens nodig. Deze gebruiken wij uitsluitend om uw bestelling te verwerken.De door u verstrekte persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel door Olga's Jewel Shop gebruikt. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens niet aan derden beschikbaar.

 

9. Wijzigingen leveringsvoorwaarden

Olga Jewels behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht, zonder hierover verantwoording af te leggen tegen anderen.

 

10. Geschillencommissie

Olga Jewels is aan gesloten bij de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken. De algemene voorwaarden kunt u bij ons opvragen.

 

Copyright © OlgaJewelShop 2020| Privacybeleid | Algemene voorwaarden | Sitemap | Alle prijzen zijn incl. BTW. Website door Pagayo.nl